VPN Reconnect trên window 7 – Lab window 7 (11)

VPN Reconnect là một tính năng mới được phát triển trên window server 2008 R2window 7. Thông thường trên các HĐH window 2003window Vista trở về trước khi kết nối VPN bị gián đoạn vì một lý do nào đó thì người dùng buộc phải tự kích hoạt kết nối lại. Nhưng VPN Reconnect trên window 7 kết nối đến window server 2008 có khả năng tự kết nối lại ngay lại tức mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của nguời dùng. Bài Lab này hướng dẫn cấu hình VPN Reconnect trên window 7 tới window server 2008 R2.

Lab Window 7 Nhất Nghệ

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Lab-Window-7(11) 3 MB 7

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*