Vi xử lý – Chương 5 – GIAO TIẾP CỐNG SONG SONG

Nội Dung Tài Liệu Vi xử lý – Chương 5 – GIAO TIẾP CỐNG SONG SONG: Cổng song song gồm có 4 đường điều khiển, 5 đường trạng thái và 8 đường dữ liệu bao gồm 5 chế độ hoạt động: Chế độtương thích (compatibility), Chế độnibble, Chế độbyte, Chế độEPP (Enhanced Parallel Port), Chế độECP (Extended Capabilities Port),..

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*