Vi xư lý – Chương 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ

Nội Dung Tài Liệu Vi xư lý – Chương 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ: Tập tin .COM chỉ có một đoạn nên kích thước tối đa của một tập tin loại này là 64 KB, tập tin .COM được nạp vào bộ nhớ và thực thi nhanh hơn tập tin .EXE nhưng chỉ áp dụng được cho các chương trình nhỏ, chỉ có thể gọi các chương trình con dạng near,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Vi_Xu_Ly_3 - chuong 3 736 KB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*