Vi xử lý – Chương 2 – TỔ CHỨC HỆ THỐNG VI XỬ LÝ

Nội Dung Tài Liệu Vi xử lý – Chương 2 – TỔ CHỨC HỆ THỐNG VI XỬ LÝ: Tất cả các máy vi tính IBM họ PC hoặc các máy vi tính tương thích IBM đều sử dụng µP Intel họi APX. Bảng 2.1 liệt kê các đặc tính cơ bản của một số µP của Intel trong đó 80486 chứa một bộ điều khiển cache tích hợp và 8 KB RAM tĩnh, Pentium chứa cache 16 KB RAM tĩnh,..

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Vi_Xu_Ly_2 - chuong 2 760 KB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*