Vi xử lý – Chương 1 – Đại Cương

Nội Dung Tài Liệu Vi xử lý – Chương 1 – Đại Cương: Trong thực tế, ta thường dùng hệ thập phân để biểu diễn các giá trị số. Ở hệ thống này, ta dùng các tổ hợp của các chữ số 0..9 để biểu diễn các giá trị. Một số trong hệ thập phân được biểu diễn theo các số mũ của 10,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Vi_Xu_Ly - chuong 1 765 KB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*