User account control trên window 7 – Lab window 7 (2)

Bộ Lab Window 7 của Nhất Nghệ. Bài Lab này hướng dẫn khảo sát tính năng User account control trên window 7: Thay đổi thông số UAC, khảo sát các UAC Notificaions level, tắt tính năng UAC

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Lab-Window-7(2) 1 MB 7

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*