Turbo c nâng cao và c++ – chương 14 – Tối ưu hóa

Nội dung giáo trình Turbo c nâng cao và c++ – chương 14 – Tối ưu hóa: phương pháp tỷ lệ vàng, phương pháp Newton, phương pháp parabol, phương pháp đơn hình (simplex method), phương pháp thế vị,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf giao trinh turbo c nang cao-Chuong14 116 KB 5

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*