Turbo c nâng cao và c++ – chương 13 – Giải phương trình vi phân

Nội dung giáo trình Turbo c nâng cao và c++ – chương 13 – Giải phương trình vi phân: bài toán Cauchy, phương pháp Euler và Euler cải tiến, phương pháp Runge-Kutta,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf giao trinh turbo c nang cao-Chuong13 109 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*