Turbo c nâng cao và c++ – chương 12 – Nội suy và xấp xỉ hàm – Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định

Nội dung Turbo c nâng cao và c++ – chương 12 – Nội suy và xấp xỉ hàm – Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định: đạo hàm Romberg, khái niệm về tích phân số, phương pháp hình thang, công thức Simpson,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf giao trinh turbo c nang cao-Chuong12 102 KB 7

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*