Turbo c nâng cao và c++ – chương 11 – Nội suy và xấp xỉ hàm

Nội dung giáo trình Turbo c nâng cao và c++ – chương 11 – Nội suy và xấp xỉ hàm: nội suy Lagrange, nội suy Newton, nội suy Aitken, xấp xỉ hàm bằng phương pháp bình phương bé nhất,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf giao trinh turbo c nang cao-Chuong11 143 KB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*