Tổng hợp các bài tập Java cơ bản

Nội dung tài liệu tổng hợp các bài tập Java bao gồm:

– Các bài tập Java cơ bản:

 • In ra màn hình tất cả các hợp số < 100
 • In ra màn hình 15 số nguyên tố đầu tiên
 • In ra màn hình tất cả các số nguyên tố từ 1000 đến 2000
 • In ra màn hình các số < 100 và chia hết cho 3 va 7
 • In các số nằm giữa 1000 và 2000 đồng thời chia hết cho 3,5,7
 • In ra màn hình 5 số hoàn hảo đầu tiên (số hoàn hảo là số có tổng bằng các ước số của mình kể cả 1)
 • Trong các số tự nhiên <=100, hãy đếm xem có bao nhiêu số
 • Cho số tự nhiên N bất kỳ (đã gán trước đó) tìm và in ra ước số nguyên tố nhỏ nhất của N
 • Cho số tự nhiên N > 1 bất kì ( da gan truoc do). In ra khai triên thành tích các số nguyên tô tính từ nhỏ đến lớn
 • Cho số tự nhiên N bất kỳ (đã gán trước đó). In ra tất cả các ước số nguyên tố khác nhau của N
  – các bài tập về hàm và thủ tục:
 • Cho số tự nhiên N bất kỳ. Tính tổng S= 1+ 1/(1+2)+ 1/(1+2+3) + … + 1/(1+2+3+…+N)
 • Cho số tự nhiên N bất kỳ. Tính tổng S = 1 + 1/2! + 1/3! +…+ 1/N!
 • Cho số tự nhiên N bất kỳ. Tính tổng S= 1 + 1/(1+2!) + 1/(1+2!+3!) +…+ 1/(1+2!+3!+…+N!)

– Bài tập về mảng:

 • Cho 1 dãy số tự nhiên, viết chương trình sắp xếp dãy này theo thứ tự giảm dẫn.
 • Cho 1 dãy số tự nhiên, in ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy này.
 • Cho 1 dãy số tự nhiên, tìm và in ra 1 giá trị min của dãy này và tất cả các chỉ số ứng với giá trị min này.
 • Cho 1 dãy số tự nhiên, tìm và in ra 1 giá trị max của dãy này và tất cả các chỉ số ứng với giá trị max này.

– Bài tập về xâu (chuỗi):
………………………….

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*