Tính năng mới trên Internet Explorer 8 – Lab window 7 (4)

Internet Explorer 8 được tích hợp trên window 7. Bài Lab này sẽ khảo sát một số tính năng mới trên Internet Explorer 8 như tính năng lưu cookie Inprivate Browsing, tính năng lọc các website độc hại SmartSreen Filter, xác định một vị trí trên bản đồ bằng Web accelerators,…

Lab window 7 Nhất Nghệ

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Lab-Window-7(4) 4 MB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*