Tài liệu lập trình php – Module 3 – ĐH KHTN

Nội dung Tài liệu lập trình php – Module 3 của ĐH KHTN bao gồm: tổng quan CSDL MYSQL, truy vấn CSDL MYSQL – SELECT, truy vấn con & cập nhật dữ liệu, kết hợp PHP & MYSQL – thư viện PDO 1, thư viện PDO 2, hiển thị dữ liệu trên trang web, PHP email & secure email, Smarty – templete engine 1, smarty – templete engine 2, xây dựng web service.

Nguồn: ĐH KHTN

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*