Tài liệu lập trình php – Module 3 – ĐH KHTN

Nội dung Tài liệu lập trình php – Module 3 của ĐH KHTN bao gồm: tổng quan CSDL MYSQL, truy vấn CSDL MYSQL – SELECT, truy vấn con & cập nhật dữ liệu, kết hợp PHP & MYSQL – thư viện PDO 1, thư viện PDO 2, hiển thị dữ liệu trên trang web, PHP email & secure email, Smarty – templete engine 1, smarty – templete engine 2, xây dựng web service.

Nguồn: ĐH KHTN

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf PHP - Module 3 - TTTH DH KHTN 13 MB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*