Tài liệu lập trình php – Module 2 – ĐH KHTN

Bài trước đã chia sẻ Module 1 – Tài liệu lập trình php, ở bài này xin chia sẻ tiếp Module 2 của Tài liệu lập trình php – ĐH KHTN. Nội dung module 2 bao gồm: Form và các điều khiển cơ sở, Javascript căn bản, kết hợp php và javascript, lập trình hướng đối tượng nâng cao, XML, XML – DOM, tích hợp mã PHP, Session – Cookie,…

Nguồn: ĐH KHTN

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf PHP - Module 2 - TTTH DH KHTN 7 MB 9

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*