Tài liệu lập trình php – Module 1 – ĐH KHTN

Ngôn ngữ lập trình PHP đang được sử rất phổ biến trên các website từ nhỏ đến lớn, ngay cả mạng xã hội Facebook cũng có sử dụng mã ngồn PHP. Tại sao ngôn ngữ PHP lại được dùng rộng rải như vậy? Bởi vì PHP là mã nguồn mở luôn được cập nhật và cải tiến, được sử dụng miễn phí, có tốc độ xử lý nhanh, dễ sử dụng, chạy được trên nhiều cơ sở dữ liệu Mysql, mSQL, OBDC, Oracle,…và được sử dụng trên nhiều Framework lớn Zend, Joomla, WordPress, Drupal,…Trong bài này xin chia sẻ Tài liệu lập trình php – Module 1 của ĐH KHTN. Nội dung Module 1 bao gồm: tổng quan ngôn ngữ lập trình PHP, các kiểu dữ liệu cơ sở, xây dựng phương thức(hàm) và xử lý lỗi, sử dụng hàm của PHP, xử lý tập tin, mảng cơ bản, lập trình hướng đối tượng cơ bản,Form và các điều khiển cơ sở, sử dụng dịch vụ.

Nguồn: ĐH KHTN

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf PHP - Module 1 - TTTH DH KHTN 8 MB 7

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*