Tài liệu lập trình IOS tiếng việt – Module 3 của ĐH KHTN

Nội dung tài liệu lập trình IOS tiếng việt – Module 3 bao gồm: quản lý dữ liệu ứng dụng với SQLite, truy vấn và tìm kiếm dữ liệu cho ứng dụng, core Data Framework, tiến trình và xử lý đa tiến trình, Core Animation, Touch & Gesture, Search Field, Split view controler, Storyboard.

Nguồn: ĐH KHTN.

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf iOS - Module 3 - TTTH DH KHTN 9 MB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*