Tài liệu lập trình IOS tiếng việt – Module 2 của ĐH KHTN

Bài viết trước đã chia sẻ Module 1 – Tài liệu lập trình IOS tiếng việt  của ĐH KHTN. Bài viết này xin chia sẻ tiếp Tài liệu lập trình IOS tiếng việt – Module 2 của ĐH KHTN. Nội dung Module 2 bao gồm: tính kế thừa, protocol và delegate, các kiểu dữ liệu cơ sở trong Objective-C, vấn đề cấp phát và thu hồi bộ nhớ, mô hình MVC, các điều khiển lựa chọn và điều hướng, dữ liệu dạng tập hợp và nâng cao, tạo và đọc ghi trên thư mục dự án, xây dựng giao diện mới với các controler, các điều khiển trạng thái và điều chỉnh,…

Nguồn: ĐH KHTN.

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf iOS - Module 2 - TTTH DH KHTN 12 MB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*