Tài liệu lập trình ASP.NET – Module 3 – ĐH KHTN

Nội dung tài Tài liệu lập trình ASP.NET – Module 3 – ĐH KHTN bao gồm: tổng quan về lập trình web và ASP.NET, tổ chức ASP.NET website và xây dựng layout, thiết kế và xử lý web fowm, tạo user controls và kiểm tra dữ liệu trên web form, xây dựng trang web có liên kết CSDL, hoàn chỉnh ứng dụng web, web services,…

Nguồn: ĐH KHTN

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf ASP.NET_C# - Module 3 - TTTH DH KHTN 12 MB 6

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*