Tài liệu lập trình ASP.NET – Module 2 – ĐH KHTN

Bài viết trước đã chia sẻ Module 1 – Tài liệu lập trình ASP.NET của ĐH KHTN. Bài viết sẻ xin chia sẻ thêm Module 2 của Tài liệu lập trình ASP.NET – ĐH KHTN. Nội dung bao gồm: tính thừa kế và tính đa hình của class, tổng quan về SQL server, ngôn ngữ SQL, tổng quan ADO.Net và kết nối CSDL, mô hình kết nối, mô hình ngắt kết nối, XML cơ bản, LINQ cơ bản, entity Framework,…

Nguồn: ĐH KHTN

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf ASP.NET_C# - Module 2 - TTTH DH KHTN 12 MB 5

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*