Tài liệu lập trình ASP.NET – Module 1 – ĐH KHTN

Công nghệ lập trình ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft’s Active Server Pages(ASP). Trong bài viết này xin chia sẻ tài liệu lập trình ASP.NET – Module 1 của ĐH KHTN.

Nội dung của Module 1 bao gồm: giới thiệu tổng quan về công nghệ lập trình ASP.NET, form và các điều khiển cơ sở, các kiểu dữ liệu cơ sở, tập tin, kiểu cấu trúc và mảng, lập trình hướng đối tượng, collection và generic collection, LINQ cơ bản, sử dụng dịch vụ,…

Nguồn: ĐH KHTN

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf ASP.NET_C# - Module 1 - TTTH DH KHTN 13 MB 7

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*