Tài liệu lập trình Android của ĐH KHTN – Module 2

Bài viết trước đã chia sẻ tài liệu lập trình Android của ĐH KHTN – Module 1. Bài viết này xin chia sẻ tiếp Module 2 trong bộ tài liệu lập trình Android của ĐH KHTN. Module 2 bao gồm: View và các điều khiển cơ bản, tài nguyên ứng dụng và hình ảnh trên Android, Asset – SharePreference – bộ nhớ thiết bị, Adapter và AdapterView, Fragment,…

Nguồn: ĐH KHTN

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Lap trinh Android - Module 2 - DH KHTN 9 MB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*