Tài liệu kiến trúc Unix và Linux

Tài liệu này hướng dẫn tổng quan về kiến trúc Unix và Linux: các hệ thống tệp tin trên unix, tổng quan về tiến trình, cấu trúc tiến trình, quản lí tiến trình, liên lạc giữa các tiến trình, lập trình và Lập trình mạng trên Unix. Tài liệu này rất thích hợp cho những bạn muốn tìm hiểu về hệ điều hành nguồn mở Unix và Linux, đặc biệt với những bạn quan tâm đến lập trình trên Linux.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf 07_Kien.truc.Unix.Linux 2 MB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*