Tài liệu hướng dẫn sử dụng shell Linux

Tài liệu hướng dẫn sử dụng shell Linux giúp người đọc làm quen các lệnh cơ bản trong shell, các loại shell trên linux, hướng dẫn sử các biến môi trường, các cấu trúc trong lập trình shell và hướng dẫn sử dụng trình soạn vi, một chương trình soạn thảo rất mạnh và hữu ích trong lập trình shell trên Linux.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf 04_Su dung Linux Shell 304 KB 1

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*