Quy tắc so sánh phó từ(trạng từ)

Nội Dung Quy tắc so sánh phó từ(trạng từ) gồm có:

1. So sánh bằng
– Công thức: as + adv + as

2. So sánh kém
– Công thức: not so/not as + adv + as

3. So sánh hơn
– Công thức: phó từ ngắn + er + than
more + phó từ dài + than

4. So sánh cao nhất
– Công thức: the + phó từ ngắn + est
the + most + phó từ dài

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*