Quy tắc cấu tạo tính từ

Nội Dung Quy tắc cấu tạo tính từ gồm có:

1. Tính từ đơn
• Noun + y
Ví dụ: rain + y –> rainy
wind + y –> windy
sun + y –> sunny
• Noun + ly
Ví dụ: day + ly –> daily
man + ly –> manly

2. Tính từ ghép
• Adjective + adjective
Ví dụ: a dark-blue coat, a red-hot iron bar
• Noun + adjective
Ví dụ: snow-white cotton, the oil-rich Middle East

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*