Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Nội dung giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng bao gồm: các khái niệm hướng đối tượng, tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML, UML trong tiến trình phát triển phần mềm, các khái niệm hướng đối tượng, hướng chức năng, các tính chất cơ bản của hướng đối tượng,

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf BaiGiang-PT-TKHDT-Thay Binh 4 MB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*