Nội Dung Giới từ

Nội Dung Giới từ gồm có:

1. Định nghĩa:
– Giới từ là từ dùng để nối danh từ hay đại từ với từ đứng trước nó.
2. Vị trí:
– Giới từ thường đặt trước danh từ hoặc đại từ.

– Giới từ cũng có thể đứng sau động từ (trừ sau “but” và “except”) và động từ phải để ở dạng V-ing.

– Giới từ có thể là một từ riêng lẻ như: at, after, before, during, until, in, on, to,by,…
– Giới từ cũng có thể là một cụm từ như: in spite of, on account of, in front of, for the sake of….

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*