Ngữ pháp cơ bản – Giống của từ (Gender)

Nội Dung Ngữ pháp cơ bản –Giống của từ (Gender) Là hình thức biến thể của danh từ để chỉ “tính”- hay phân biệt giống.

Phân loại: Giống được chia thành:
1- MASCULINE GENDER (Giống đực)
Một danh từ chỉ tên một sinh vật giống đực thì thuộc về Giống đực
Boy, man , father, son, cock, ox …
2- FEMINE GENDER (Giống cái)
Một danh từ chỉ tên một sinh vật giống cái thì thuộc về Giống cái
Girl, lady, woman , sister,nun, mother…
3- COMMON GENDER (Song thuộc)
Một danh từ chỉ tên một sinh vật có thể hoặc giống đực hoặc giống cái thì thuộc về Giống chung.
Police, person, friend, child, pupil, neighbour…
4- NEUTER GENDER (Trung tính)
Một danh từ chỉ tên một vật vô tri vô giác thì thuộc về Vô thuộc hay Trung tính.
Computer, table, pencil, fan …

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*