Ngữ pháp cơ bản – Đảo ngữ (Inversions)

Ngữ pháp cơ bản – Đảo ngữ (Inversions) được thể hiện ở các dạng sau:

1. Not until + phrase/clause…

2. Neither, nor và được dùng để diễn tả người hay sự vật này tương tự như người, vật hay sự vật khác (kia).

3. Seldom, rarely và never được nhấn mạnh với nhấn mạnh với mục đích so sánh.

4. Only, not only, not until được nhấn mạnh và đặt ở đầu câu.

5. Hardly…. When, scarcely……when và no sooner…… than được dùng để diễn tả một hành động xảy ran ngay sau một hành động khác.

6. Các cụm giới từ chỉ nơi chốn được nhấn mạnh.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*