Ngăn chặn user sử dụng phần mềm – Lab window 7 (5)

Bài lab này hướng dẫn cấu hình ngăn chặn user sử dụng phần mềm trên window 7 như cal.exe, yahoo messenger, skype,…bằng cách sử dụng Software Restriction PoliciesApplication Locker.

Lab window 7 Nhất Nghệ

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Lab-Window-7(5) 2 MB 6

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*