Một số hướng dẫn lập trình C – C Programming Help

Một số hướng dẫn lập trình C – Một số nguyên tắc trình bày chương trình nguồn:

Cách đặt tên hàm, biến, kiểu dữ liệu, hằng: Khi tên hàm, tên biến là sự kết hợp của nhiều từ thì các từ được viết liền nhau (không nên dùng dấu gạch dưới _ để phân cách), kí tự đầu của mỗi từ viết hoa, các kí tự còn lại của mỗi từ viết thường…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf CProgrammingHelp 37 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*