Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get)

Nội Dung Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get) gồm có:

-Need

+Need dùng như một động từ thường:

Động từ đi sau need chỉ ở dạng nguyên thể khi chủ ngữ là một vật thể sống

Động từ đi sau need phải ở dạng verb-ing hoặc dạng bị động nếu chủ ngữ không phải là vật thể sống.

+Need dùng như một động từ thường:

Chỉ dùng ở thể nghi vấn hoặc phủ định thời hiện tại. Ngôi thứ ba số ít không có “s” tận cùng. Không dùng với trợ động từ to do. Sau need (trợ động từ) là một động từ bỏ to

-Dare (dám): Dùng như một nội động từ, dùng như một ngoại động từ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*