Lập trình window phone – Module 2 – ĐH KHTN

Bài viết trước đã chia sẻ tài liệu lập trình window phone – Module 1, trong bài viết này xin chia sẻ tiếp Module 2 – Lập trình window phone của ĐH KHTN. Nội dung lập trình window phone – Module 1 bao gồm: giới thiệu window phone, tìm hiểu XAML và các control cơ bản trong WP, các control nâng cao trong window phone, các loại ứng dụng và chuyển trang trong WP, data binding cơ bản,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Windows Phone - Module 2 - TTTH DH KHTN 10 MB 5

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*