Lập trình window phone – Module 1 – ĐH KHTN

Nội dung lập trình window phone – Module 1 bao gồm: Nền tảng ngôn ngữ C#, Xử lý chuỗi trong C#, Mảng và Collection trong C#, xây dựng lớp – đối tượng, kế thừa – đa hình, lập trình wnidow phone, Xử lý biệt lệ exception, cơ bản về LINQ, Regular Expression (Regex),…Trong bài viết này xin chia sẻ tài liệu lập trình window phone – Module 1 của ĐH KHTN.

Nguồn: ĐH KHTN

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Windows Phone - Module 1 - TTTH DH KHTN 9 MB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*