Lập Trình Java – Chương 10 – CÀI ĐẶT BẢO MẬT

Nội dung Lập Trình Java – Chương 10 – CÀI ĐẶT BẢO MẬT: Mô tả về công cụ JAR, Tạo và xem một file JAR, liệt kê và trích rút nội dung của nó, Sử dụng chữ ký điện tử (Digital Signatures) để nhận dạng Applets, Tạo bộ công cụ khóa bảo mật (Security key), Làm việc với chứng chỉ số (Digital Certificate), Tìm hiểu về gói Java.security

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf CoreJava 10 264 KB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*