Lập Trình Java – Chương 1 – Lập Trình Hướng Đối Tượng

Nội Dung Giáo Trình Lập Trình Java – Chương 1 – Lập Trình Hướng Đối Tượng: Định nghĩa Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming), nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu (Data Abstraction), định nghĩa một Lớp (Class), định nghĩa một Đối tượng (Object), nhận thức được sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng, nhận thức được sự cần thiết đối với phương thức Thiết lập (Construction) và Hủy (Destruction), định nghĩa tính Bền vững (Persistence), định nghĩa về tính đóng gói dữ liệu (Data Encapsulation), hiểu biết về tính Thừa kế (Inheritance), định nghĩa tính Đa hình (Polymorphism), liệt kê những ưu điểm của phương pháp hướng Đối tượng,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf CoreJava 1 381 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*