Khử mặt khuất – HIDDEN SURFACE REMOVAL

Khi chiếu cảnh của ta từ không gian 3 chiều xuống không gian 2 chiều (screen space) dọc theo trục z, các điểm nằm trên cùng một tia chiếu sẽ có chung một ảnh. Vấn đề là khi hiển thị, ta phải chọn màu thích hợp cho điểm này. Màu đó phải là màu của đối tượng mà ta thật sự thấy được (gần ta nhất) chứ không phải đối tượng bị che khuất (bởi đối tượng khác). Trong tài liệu này sẽ trình bày các dạng khác nhau của vấn đề khử mặt khuất. Các thuật toán khử mặt khuất: Back-face detection, Painter’s algorithm, Ray casting, Z-buffer, Scan-line, Area subdivision

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf HiddenSurfaceRemoval 680 KB 5

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*