Hướng dẫn thực hiện dạng chuẩn 3NF

Hướng dẫn thực hiện dạng chuẩn 3NF: giới thiệu dạng chuẩn, quản lý hóa đơn, dạng chuẩn thứ 1 (1NF) – không có phần tử/nhóm phần tử lặp, dạng chuẩn thứ 2 (2NF) – không có phụ thuộc hàm không đầy đủ vào khóa chính, dạng chuẩn thứ 3 – không có phụ thuộc hàm vào thuộc tính không khóa,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf nf3_tutorial_vietnamese 850 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*