Cấu trúc máy tính – chương 11 – Lập trình xử lý màn hình & máy tính

Nội Dung Giáo Trình Cấu trúc máy tính – chương 11 – Lập trình xử lý màn hình & máy tính: Giới thiệu màn hình & việc quản lý màn hình, hiểu được tổ chức của màn hình, so sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của, ROM BIOS với chức năng của INT 21h, biết cách lập trình quản lý màn hình trong ASM, biết cách lập trình xử lý phím và 1 số ứng dụng của nó,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Chuong 11 Lap trinh xu ly man hinh 3 MB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*