Giới thiệu đồ họa 3 chiều – 3D Introduction

Khái niệm đồ họa 3 chiều – 3D Introduction:
– Các đối tượng trong thế giới thực phần lớn là các đối tượng 3 chiều còn thiết bị hiển thị chỉ 2 chiều.
– Muốn có các hình ảnh 3 chiều ta cần giả lập.
– Chiến lược cơ bản là chuyển đổi từng bước. Hình ảnh sẽ được hình thành từ từ, ngày càng chi tiết hơn…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf 3D-Introduction 803 KB 7

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*