Giáo trình Turbo c nâng cao và c++ – chương 9 – các vấn đề về ma trận

Nội dung Turbo c nâng cao và c++ – chương 9 – các vấn đề về ma trận: định thức của ma trận, nghịch đảo ma trận, tích hai ma trận, giá trị riêng và vector của ma trận, phương pháp bairstow, hệ phương trình phi tuyến,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf giao trinh turbo c nang cao-Chuong9 186 KB 3

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*