Giáo trình Turbo c nâng cao và c++ – chương 5 – Truy cập trực tiếp bộ nhớ

Nội dung Giáo trình Turbo c nâng cao và c++ – chương 5 – Truy cập trực tiếp bộ nhớ: các hàm truy cập theo địa chỉ phân đoạn, đổi từ địa chỉ phân đoạn sang địa chỉ thực,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf giao trinh turbo c nang cao-Chuong5 70 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*