Giáo trình thuật toán và giải thuật

Nội dung Giáo trình thuật toán và giải thuật: thuật giải Heuristic, các phương pháp tìm kiếm Heuristic, Câu trúc chung của bài toán tìm kiếm, tìm kiếm chiều sâu và tìm kiếm chiều rộng, tìm kiếm leo đồi, tìm kiếm ưu tiên tối ưu (best-first search), thuật giải AT, thuật giải AKT, thuật giải A*,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Thuat.Toan.Thuat.Giai_UDS 2 MB 4

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*