Giáo trình SQL và PL/Sql

Nội dung Giáo trình SQL và PL/Sql bao gồm: các khái niệm trong SQL, các lệnh truy vấn SQL cơ bản, các lệnh truy vấn có diều kiện, các hàm áp dụng cho một dòng dữ liệu, biến RUNTIME, các hàm nhóm áp dụng cho lớn hơn hoặc bằng một dòng dữ liệu, hiển thị nội dung dữ liệu từ nhiều bảng, các lệnh truy vấn lồng nhau, tạo bảng,….

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*