Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống

Nội dung giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống của trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng gồm: khái niệm về hệ thống thông tin quản lý, các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống, phân tích hiện trạng, phân tích ý niệm dữ liệu và các phương pháp mô hình hóa, mô hình hóa dữ liệu bằng phương pháp lùi, xây dựng mô hình logic dữ liệu,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf GiaoTrinh PT_TKHT- Thay Khanh 1 MB 5

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*