Giáo trình Microsoft SQL Server 7.0 – Quản trị cơ sở dữ liệu SQL server

Nội dung giáo trình Microsoft SQL Server 7.0 – Quản trị cơ sở dữ liệu SQL server: giới thiệu tổng quan về SQL server, thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL), cơ sở dữ liệu trong Microsoft SQL server, các thành phần của CSDL, quản trị và khai thác CSDL, tình hình phát triển CSDL thống kê trên SQL Server trong thời gian qua,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Giaotrinh SQL server 7.0 1 MB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*