Giáo trình lý thuyết đồ họa máy tính

Nội dung tài liệu lý thuyết đồ họa máy tính bao gồm: giới thiệu về đồ họa máy tính, các kỹ thuật đồ họa, ứng dụng của đồ họa máy tính, các lĩnh vực của đồ họa máy tính, tổng quan về một hệ đồ họa, các thuật toán vẽ đường thằng, các thuật toán vẽ đường tròn, thuật toán vẽ Ellipse, phương pháp vẽ đồ thị hàm số, tô màu, xén hình, các phép biến đổi, biểu diễn đối tượng 3 chiều,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Giao Trinh ly Thuyet Do Hoa 1 MB 2

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*