Giáo trình lập trình truyền thông

Nội dung giáo trình lập trình truyền thông: cơ chế giao tiếp liên quá trình là gì?, phân loại cơ chế giao tiếp liên quá trình, mô hình tham khảo OSI, mạng TCP/IP, dịch vụ mạng, mô hình client-server, các kiểu kiến trúc chương trình, sơ lược về ngôn ngữ JAVA, Socket, xây dựng ứng dựng client-server với socket, socket dưới ngôn ngữ Java, Chương trình STCPEchoServer, Chương trình UDPEchoServer, RPC và RMI,…

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*