Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

Nội dung giáo trình kỹ thuật vi xử lý bao gồm: Giới thiệu chung về hệ vi xử lý, Bộvi xử lý Intel 8088/8086, Lập trình hợp ngữ cho 8086, Tổchức vào ra dữ liệu,Ngắt và xử lý ngắt, Truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA, Các bộ xử lý trên thực tế,…

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf Ky.thuat.vi.xu.ly_UDS 16 MB 3

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*