Giáo trình hợp ngữ (Assembler)

Trong giáo trình hợp ngữ (Assembler) sẽ giới thiệu những nguyên tắc chung để tạo ra, dịch và chạy một chương trình hợp ngữ trên máy tính. Cấu trúc ngữ pháp của lệnh hợp ngữ trong giáo trình này được trình bày theo Macro Assembler ( MASM) dựa trên CPU 8086.
Cú pháp lệnh hợp ngữ: Một chương trình hợp ngữ bao gồm một loạt các mệnh đề ( statement) được viết liên tiếp nhau , mỗi mệnh đề được viết trên 1 dòng .

Một mệnh đề có thể là :

  • Một lệnh ( instruction) : được trình biên dịch ( Assembler =ASM) chuyển thành mã máy.
  • Một chỉ dẫn của Assembler ( Assembler directive) : ASM không chuyển thành mã máy

DOWLOAD NOW

File Description File size Downloads
pdf giao trinh hop ngu 245 KB 0

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*